Bryanston 011 706 7959, Benoni 011 421 4222 |NPC: 2000/008607/08 | NPO: 004-661 | PBO: 13 00 00 458 hello@kidshaven.co.za